Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturní památky

KOSTEL SV. JAKUBA

Pochází z druhé poloviny 13. století. Původně byl zasvěcen sv. Christoforovi, ale v roce  1569 došlo k jeho rozšíření a přesvěcení na sv. Jakuba. Další úpravy byly provedeny v roce 1702, do náměstí byla přistavěna kaple sv. Barbory. Pod ní vznikla krypta, místo posledního odpočinku významných hodnostářů města a během válek o rakouské dědictví také vojenských důstojníků.  Pohřbívání u kostela bylo ukončeno roku 1771.
Kostelní kruchta získala v roce 1719 varhany (přestavba r. 1777), jeden z nejzachovalejších barokních nástrojů v Čechách. 

 

DĚKANSTVÍ - FARA ČP. 220

Stavba je barokního původu, která vznikla po roce 1691 přestavbou ze staršího domu. Při největším městském požáru roku 1796 byla budova silně poškozena, za rok již opět sloužila svému účelu. V roce 1800 došlo k renovaci domu do jeho současné podoby.  Nad vstupem je umístěn kamenný arcibiskupský znak. 

 

RADNICE - ČP. 2

Budova je v jádru renesančního slohu. Po požáru roku 1796 byla přestavěna týnskými staviteli Františkem Kaplickým a Janem Kaucem, architektem nové stavby byl třeboňský mistr Lyvora. 

 

KAŠNA

Barokní kašna na náměstí nese na svém severovýchodním nároží datum 1759. Jedná se pravděpodobně o datum opravy, kašna je patrně starší. Sloužila jako hlavní zdroj pitné vody pro obyvatele města i domácí zvířata.  Po roce 1915, kdy získalo město novou vodovodní síť, ztratila kašna svůj účel a byla zachována jako historická dominanta náměstí.

 

ŽELEZNÝ MOST

V místech dnešní technické památky býval již ve středověku dřevěný most, který byl stržen náporem ledu, a proto 2. května 1892 začaly stavební práce na výstavbu ocelové konstrukce.

 

HRAD

Původní podoba hradu není známa, nedochovala se žádný kresba ani popis. Z hradu, vybudovaného koncem 13. století, zbyl dnes pouze vstupní most přes hradní příkop na jihozápadní straně bývalého nádvoří.